Nieuwbericht

Gisteren hebben wij, net als u, een brief ontvangen van Le Connecteur over opzegging van de dienstverlening met de SBBA. Wij begrijpen dat u hiervan geschrokken bent, ook wij waren niet
op de hoogte van dit schrijven.

Continue reading

Mogelijke vestiging kansarme asielzoekers bedreiging voor veiligheid bedrijventerrein de Vaart en Poldervlak

Mogelijke vestiging kansarme asielzoekers bedreiging voor veiligheid bedrijventerrein de Vaart en Poldervlak

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) en de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) pleiten voor aandacht voor het veilig houden van bedrijventerreinen de Vaart en Poldervlak. 

Aandacht voor veiligheid van bedrijven en hun werknemers

In de voormalige gevangenis van Almere Buiten op bedrijventerrein de Vaart wil het Rijk mogelijk kansarme asielzoekers plaatsen. Het is een groep met sterk verhoogd risico op criminaliteit. De SBBA en de VBA vinden deze locatie vanwege de directe nabijheid van bedrijven op bedrijventerreinen de Vaart en Poldervlak alsmede de nabijheid van woonwijken ongeschikt.

De SBBA en de VBA pleiten er daarom voor geen opvangcentrum voor kansarme asielzoekers te vestigen zo dicht bij bedrijven en woonwijken. Mocht vestiging uiteindelijk onvermijdelijk blijken dan vragen de SBBA en VBA, naast de aandacht voor veiligheid in de wijken, om aandacht en middelen om de veiligheid van de bedrijven op de bedrijventerreinen te garanderen. 

SBBA en VBA zijn bezorgd voor de veiligheid van het (openbaar) vervoer van werknemers en vrezen dat onveiligheidsgevoelens bij werknemers zullen toenemen met name bij aanvang van werkzaamheden later op de avond.

Vrees voor extra kosten

Volgens de SBBA zal in het geval van vestiging de noodzaak ontstaan om structureel meer geld uit te trekken om zowel de beveiligingsmaatregelen van bedrijven individueel als de collectieve beveiliging te intensiveren.

Bij de collectieve beveiliging gaat het dan om meer surveillance van het beveiligingsbedrijf op het bedrijventerrein en verhoogde inzet van personeel voor de analyse van camerabeelden.

SBBA en VBA begrijpen het maatschappelijk probleem maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de directe omgeving. SBBA en VBA gaan graag het gesprek hierover aan met het gemeentebestuur.

Download persbericht als pdf.

Almeerse straatrovers opgepakt.

Sinds begin februari werden meerdere straatroven gepleegd met diverse slachtoffers. Sinds enkele dagen zijn twee jongens, van 14 jaar, door de politie aangehouden. Personen in de stadsbus werden gevolgd en op een stille plek mishandeld en/of beroofd. De camera’s van SBBA zijn behulpzaam geweest bij de ontknoping van een reeks straatroven. Voorlopig zullen mensen werkzaam op Almeerse bedrijventerreinen een tijdje verschoond blijven van deze vervelende incidenten.

Ziet u een verdachte situatie, meld het de politie of SBBA 036-5498476 

 

Wees alert op ondermijning

Zeg ‘nee’ tegen criminele weldoeners

De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden onder grote druk gezet. Veel ondernemers hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Het kan daarom verleidelijk zijn om met een criminele weldoener zaken te doen, zelfs zonder dat u er erg in hebt.

Door in uw bedrijf te investeren kunnen zij hun criminele geld witwassen. Door uw locatie te huren hopen ze uit het zicht te blijven van de overheid en politie. Criminele weldoeners bieden ondernemers in nood graag een ‘reddingsplan’ waaruit het voor u als ondernemer lastig ontsnappen is.

Ondermijnende criminaliteit

Met ondermijnende criminaliteit bedoelen we de vermenging tussen de onderwereld en bovenwereld. Dit vormt een bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, ambtenaren maar ook het bedrijfsleven. Ook in Almere is ondermijning een toenemend probleem.
Ondermijning  doet zich voor in de vorm van wietplantages, xtc-labs, dumpingen van drugsafval en bedreigingen.

U kunt maar één keer nee zeggen!
Wanneer u als ondernemer met criminelen in zee gaat, is er vaak geen weg meer terug. U loopt grote risico’s. Uw pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. U kunt juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag van uw onderneming gepleegd worden. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging.

Wat kunt u als ondernemer doen?
Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet met degene die het aanbiedt. Ga in gesprek met de koper, vraag om originele legitimatie (geen kopie), bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer van Koophandel.
Daarnaast vragen wij u om alert te zijn op veranderingen in uw omgeving. Neem bij twijfel contact op met de politie of surveillancedienst. 

Samenwerking
Om een vuist te maken tegen ondermijning werkt SBBA  nauw samen met de gemeente Almere, politie, OM, SBBF en andere stakeholders om Flevoland veilig te houden.

Steun van de overheid
De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met het inschakelen van tussenpersonen die u tegen betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het UWV na wat er voor u mogelijk is. Meer informatie vindt u ook op  rijksoverheid.nl

Vertrouwt u het niet?
Meld verdachte situaties bij de politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

Bovenstaande informatie is afkomstig van politie.nl en gemeente Almere 

logo gemeente almere

Voorkom nodeloos alarm met deze tips

Ruud van Duijvenbode is als security coördinator verbonden aan SBBA. Dagelijks maakt hij mee dat de beveiligers van G4S uitrukken voor een alarm melding. In 9 van de 10 gevallen blijkt het alarm zonder aanwijsbare of criminele oorzaak. Wat wel duidelijk is dat iedere uitruk vergezeld gaat van een factuur. Zonde van het geld.
Daarom geven we u hier tips waarmee u een onnodige melding en bijkomende kosten kunt voorkomen.

Alarm veroorzaakt door personen

Nodeloos alarm door personen is echt heel eenvoudig te voorkomen als u de volgende punten controleert:

 • welke medewerkers officieel mogen openen en sluiten
 • wie sleuteldrager zijn en de code mogen hebben
 • of de procedures/protocollen open en sluiten up-to-date zijn
 • de afspraken met de particuliere meldcentrale (PAC)
 • de afspraken (huisregels) voor de medewerkers
 • regelmatig de tijden bij automatische in- en uitschakeling?
 • instellingen zomer- en wintertijd
 • hoelang sleutels en codes in omloop zijn

Heeft u ook gedacht aan derden derden zoals bezoekers, leveranciers en schoonmakers?

 • voorkom dat overwerkers, bezoekers en onbekenden worden ingesloten
 • voorkom dat schoonmakers, leveranciers en derden alarmen veroorzaken
 • regel overdracht openen en sluiten tijdens vakanties
 • geef vervanging in vakanties tijdig door aan de PAC
 • overweeg nieuwe sloten, sleutels en codes 
 • zorg voor bewustwording risico onbetrouwbaar beveiligingssysteem
 • analyseer de alarmen en kosten, neem preventieve maatregelen
 • maak afspraken wanneer frequentie alarmen en kosten onaanvaardbaar worden 

Alarmen veroorzaakt door beweging

 • controleer regelmatig of de sensoren vrij zicht hebben
 • wees alert op (hangende) voorwerpen nabij sensoren 
 • controleer of alle ramen en deuren zijn gesloten
 • voorkom luchtverplaatsingen door tocht en verwarming of airco
 • maak dagelijks een brand- en sluitronde
 • controleer op juiste werking hang- en sluitwerk van beveiligde tussen-, nood- en buitendeuren
 • hetzelfde geldt voor rolluiken, ramen, dakluiken e.d.  
 • indien aanwezig, controleer hek- of terreinbeveiliging

Alarmen veroorzaakt door huisdieren

 • controleer voor inschakeling beveiligingssysteem dat pand vrij is van mussen, duiven, katten, ratten, muizen en andere dieren
 • controleer regelmatig of de sensoren vrij zijn van spinnen
 • laat periodiek de omgeving van sensoren vrij maken van spinnenwebben en stof

Alarmen veroorzaakt door storingen

 • storingen aan magneetcontacten en sensoren t.g.v. speling op hang- en sluitwerk beveiligde deuren en ramen
 • idem bij harde wind 
 • zorg dat vloercontacten van rolluiken bij regen droog blijven 
 • laat periodiek onderhoud aan het beveiligingssysteem uitvoeren
 • test periodiek de noodstroomaccu en vervang tijdig
 • dit geldt tevens voor de verbindingen met de PAC 
 • laat periodiek een alarmtest doen om procedures te toetsen

Brandalarm

Wist u dat we ook brandalarm voor leden van het collectief opvolgen? Ook hier geldt dat de surveillant vaak onnodig uitrukt, met bijbehorende kosten tot gevolg. Controleer uw brandalarminstellingen!

Schot gelost tijdens feest

Afgelopen weekend is er tijdens de afloop van een feest een schot gelost. Na het terug kijken van de camerabeelden bleek dat hierbij vier personen betrokken waren die vervolgens snel zijn weggereden. Rond de tijd van de schietpartij zijn ook nog andere auto’s met een hoge snelheid weggereden. Alle kentekens en kenmerken van de auto’s zijn dankzij het cameratoezicht genoteerd.

Wanneer de politie ter plaatse komt, vinden zij een huls op de grond en wordt de parkeerplaats afgezet voor nader sporenonderzoek. Hierbij wordt ook een hondengeleider ingezet. Er zijn bij dit schietincident gelukkig geen gewonden gevallen.

Wat er precies is voorgevallen is nog niet duidelijk. Zo zou er voor het schot was gelost een vechtpartij zijn uitgebroken. De politie hoopt aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen meer duidelijkheid te krijgen over wat er precies is gebeurd.

Bent u nog niet aangesloten bij de SBBA? Wij beveiligen als enige in Almere bedrijventerreinen met cameratoezicht. Wij beschikken over een eigen toezichtruimte welke is ondergebracht bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Almere. Deze korte lijnen maken dat wij razendsnel kunnen alarmeren en opschalen in geval van nood, een inbraak of andere gebeurtenis.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van deelname aan de collectieve beveiliging! Ook is het mogelijk om uw eigen bedrijfscamera’s aan te sluiten op de toezichtruimte.

Dit bericht is deels aangevuld met informatie van: Omroep Flevoland

Arrestaties voor zwaaien met neppistool

De cameraobservant van de SBBA ziet rond 02:00 in de nacht een auto op een parkeerplaats staan. De observant ziet twee mannen naast de auto staan die een ‘op een vuurwapen gelijkend voorwerp’ aan elkaar overgeven en hiermee vervolgens een aantal keren richten. De observant maakt met spoed een melding en stuurt de desbetreffende beelden door naar de politie.

Snel is de politie met meerdere voertuigen en getrokken wapens ter plaatse. De mannen worden direct aangehouden.

De politie doorzoekt het voertuig en vindt het ‘vuurwapen’. Het blijkt te gaan om een balletjespistool dat ‘niet van echt te onderscheiden is’. De mannen krijgen een proces-verbaal voor Wet Wapens en Munitie in verband met het bezit van een niet-van-echt-te-onderscheiden balletjespistool.

Bent u nog niet aangesloten bij de SBBA? Wij beveiligen als enige in Almere bedrijventerreinen met cameratoezicht. Wij beschikken over een eigen toezichtruimte welke is ondergebracht bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Almere. Deze korte lijnen maken dat wij razendsnel kunnen alarmeren en opschalen in geval van nood, een inbraak of andere gebeurtenis.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van deelname aan de collectieve beveiliging! Ook is het mogelijk om uw eigen bedrijfscamera’s aan te sluiten op de toezichtruimte.

Boete voor drugsgebruik

Een oplettende surveillant zag afgelopen weekend via de live camerabeelden rond 22:30 en auto met vier inzittende geparkeerd staan. Hier is uiteraard niks vreemds aan, totdat er een tweede auto aankomt rijden. Het wordt interessant zodra de inzittende uitstappen en er een overdracht in gasflessen plaats vindt. De tweede auto rijdt weer weg, maar de eerste auto blijft staan. De inzittende halen vervolgens lachgas en ballonnen te voorschijn. Ook is er via de camerabeelden te zien dat de bestuurder een joint blowt in het voertuig.

De surveillant besluit de politie in te schakelen omdat de bestuurder nu onder invloed is. Eenmaal ter plaatste schrijft de politie boetes uit voor het gebruik van drugs en waarschuwt dat de auto niet mag wegrijden met de huidige bestuurder die onder invloed is.

Bent u nog niet aangesloten bij de SBBA? Wij beveiligen als enige in Almere bedrijventerreinen met cameratoezicht. Wij beschikken over een eigen toezichtruimte welke is ondergebracht bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Almere. Deze korte lijnen maken dat wij razendsnel kunnen alarmeren en opschalen in geval van nood, een inbraak of andere gebeurtenis.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van deelname aan de collectieve beveiliging! Ook is het mogelijk om uw eigen bedrijfscamera’s aan te sluiten op de toezichtruimte.