Altijd alert

Het is 1995. Bedrijfsleven, gemeente en politie zijn de toenemende criminaliteit en verloedering op de Almeerse bedrijventerreinen helemaal zat. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere wordt geboren. De samenwerkende partijen ontwikkelen een integrale aanpak waardoor de criminaliteit gestaag terugloop

Samenwerkingsverband zonder winstoogmerk

De SBBA is een zuiver organisatorische stichting zonder winstoogmerk. We doen aan collectieve inkoop: met de bijdragen van de aangesloten ondernemers huren we een beveiligingsbedrijf in. Maar er gebeurt meer. Door de samenwerking tussen gemeente, politie en bedrijfsleven voorkomen we verloedering van werklocaties. Daardoor hebben de meeste Almeerse bedrijventerreinen inmiddels het beveiligingscertificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).

De kracht van het collectief

We zijn op vijf clusters van bedrijventerreinen actief; ruim 500 ondernemers hebben zich bij de SBBA aangesloten. Dankzij deze collectiviteit hebben we een sterke positie naar de beveiligingsbedrijven. We kunnen hoge eisen stellen aan de kwaliteit, en tegelijkertijd korting bedingen op de tarieven omdat we met zo’n grote groep zijn. De belangen van de ondernemers behartigen we op deze manier optimaal.

Stabiele tarieven

De jaarlijkse prijsverhogingen van de beveiligingsbedrijven kunnen we bijna altijd financieren uit de groei van het aantal deelnemende bedrijven. We blijven ernaar streven om een stijging van het tarief in de toekomst zoveel als mogelijk te beperken. Hoe meer ondernemers deel nemen aan de collectieve beveiliging, hoe beter dat lukt.

Heeft u vragen?

Wilt u weten wat de SBBA voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met ons secretariaat op 036-549 84 76 of stuur een e-mail naar [email protected].

Doelstellingen SBBA

De Stichting heeft ten doel de op de bedrijventerreinen in de gemeente Almere voorkomende criminaliteit en gevoelens van onveiligheid terug te dringen door het bevorderen van de samenwerking tussen gemeente Almere, politie Flevoland en het bedrijfsleven.