Altijd alert

Het is 1995. Bedrijfsleven, gemeente en politie zijn de toenemende criminaliteit en verloedering op de Almeerse bedrijventerreinen helemaal zat. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere wordt geboren. De samenwerkende partijen ontwikkelen een integrale aanpak waardoor de criminaliteit gestaag terugloopt.

Het aantal bedrijfsinbraken is tussen 2009 en 2014 afgenomen met 33% op de bedrijventerreinen waar de SBBA actief is. Een beter bewijs dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen is er niet. Op naar de volgende 67%!

Kwaliteitsverbetering

Eind 2018 is de camerabewaking verhuisd naar de cameratoezichtcentrale van Stadstoezicht. Daardoor kunnen we bij verdachte situaties sneller opvolging door de politie aanvragen.

Hiermee sluiten we een periode af waarin er hard gewerkt is aan kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing van onze dienstverlening aan de ondernemers op bedrijventerreinen.

Voor onze deelnemers bieden de veranderingen grote voordelen. Wij zijn de enige partij met een vergunning voor camerabewaking in de openbare ruimte op de bedrijventerreinen. Onze collectieve beveiliging kent al korte aanrijdtijden en door de integratie bij Stadstoezicht kunnen we bij verdachte situaties sneller opvolging door de politie aanvragen.

Ook het doorgeven van leefbaarheidsincidenten en defecten in het openbare gebied wordt eenvoudiger. Daarmee bieden we ondernemers nog effectiever bescherming en worden schades voorkomen.

Door de vernieuwing maken we nu maximaal gebruik van de mogelijkheden die internet en digitalisering bieden. Waar voorheen gebeurde feiten werden weergegeven, zetten we nu stappen richting proactieve, data-gestuurde beveiliging.

Samenwerkingsverband zonder winstoogmerk

Wij zijn een zuiver organisatorische stichting zonder winstoogmerk. We doen aan collectieve inkoop: met de bijdragen van de aangesloten ondernemers huren we een beveiligingsbedrijf in. Maar er gebeurt meer. Door de samenwerking tussen gemeente, politie en bedrijfsleven voorkomen we verloedering van werklocaties. Daardoor hebben de meeste Almeerse bedrijventerreinen inmiddels het beveiligingscertificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).

En daarmee kunt u weer korting bedingen op uw verzekering.

Stabiele tarieven

De jaarlijkse prijsverhogingen van de beveiligingsbedrijven kunnen we bijna altijd financieren uit de groei van het aantal deelnemende bedrijven. We streven ernaar om een stijging van het tarief in de toekomst zoveel als mogelijk te beperken. Hoe meer ondernemers deel nemen aan de collectieve beveiliging, hoe beter dat lukt.

Uw eigendommen ook beveiligen?

Wilt u weten wat de SBBA voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met ons secretariaat op 036-549 84 76 of stuur een e-mail naar [email protected].