De belangrijkste reden voor de oprichting van de SBBA was destijds de steeds verder toenemende criminaliteit op bedrijventerreinen in Almere. Men realiseerde zich dat veiligheid en beveiliging niet alleen meer een zaak voor de politie of de gemeente was. Een integrale aanpak, waarbij ook bedrijven worden betrokken, is belangrijk. Lees meer over ons

Uw bedrijf moet een alarmsysteem hebben. Alarmopvolging hoeft u niet perse via SBBA te regelen, maar het verdient wel de aanbeveling vanwege de directe communicatie tussen meldkamer en mobiele surveillant. De alarmafhandeling kan dan nog sneller gaan. 

Alarmopvolging wordt in rekening gebracht voor een gereduceerd tarief van € 38,46 exclusief btw per alarmopvolging en -afhandeling van 30 minuten. Duurt het langer, dan komt er € 0,90 per minuut bij. Voor de keyholding worden geen kosten in rekening gebracht.

Het SBBA-tarief verschilt per bedrijf. Voor het bepalen van het tarief wordt een puntensysteem gehanteerd. De kosten voor het leasen van een camerasysteem of het aansluiten van uw eigen camerasysteem op het SBBA-netwerk is afhankelijk van het aantal camera’s.

Sommige ondernemers vinden dat ze zelf de alarmafhandeling kunnen doen. Of ze vragen dit aan een medewerker die dicht bij het bedrijf woont.

Wij raden u dit sterk af. Het afhandelen van een alarm is een vak dat u beter over kunt laten aan opgeleide beveiligers. Een groot deel van de alarmmeldingen is misschien nodeloos, maar soms is er ook echt wat aan de hand. Dan gaat het ook over de eigen veiligheid. De beveiliger is hiervoor opgeleid en heeft de mogelijkheid om bij werkelijk onraad snel de politie te waarschuwen. Deze samenwerking leidt steeds vaker tot aanhoudingen op heterdaad.

Camerabewaking betekent dat camerabeelden worden geregistreerd op een recorder en achteraf kunnen worden teruggezien. De beelden kunnen soms waardevol blijken voor de politie om een crimineel op te sporen. In de praktijk blijkt dat alleen deze bewaking weinig preventief is en geen afname van de criminaliteit tot gevolg heeft. Het veroorzaakt vooral frustratie bij de ondernemer die achteraf kan zien hoe in zijn bedrijf is ingebroken, wat er is gestolen of vernield en hoeveel mensen het waren.
Het monitoren van live camerabeelden, zoals de SBBA doet, kan inbraak en vernieling voorkomen.

Naast het algemene toezicht door de camera’s van de SBBA die op de bedrijventerreinen staan, kunt u in uw eigen bedrijf een individueel camerasysteem plaatsen. Sluit u deze aan op onze toezichtruimte, dan bekijkt de videosurveillant ook de beelden van uw bedrijf uit. Bij onraad stuurt hij onmiddellijk de mobiele surveillant naar uw bedrijf. Mocht er werkelijk sprake zijn van een inbraak(poging), dan wordt direct de politie gewaarschuwd. Betere beveiliging van uw bedrijf is niet denkbaar!

Dit kan als uw camera’s technisch geschikt zijn voor het door ons gebruikte platform. Tegen een vast bedrag per camera worden de beelden live uitgekeken gedurende 12 uren per nacht.

Bij aansluiting van uw camera’s op het SBBA-netwerk krijgt u een korting op de reguliere SBBA-tarieven. Omdat we uw bedrijf grotendeels op afstand kunnen bewaken, vinden we het logisch om een korting te verlenen op de kosten van de mobiele surveillance.

U kunt een individueel camerasysteem leasen via het beveiligingsbedrijf. In het leasetarief zitten de kosten voor de camera’s en het uitkijken van de beelden.

Het is moeilijk om vast te stellen of een SBBA-deelnemer daadwerkelijk minder risico loopt op bijvoorbeeld een inbraak dan zijn buurman die niet is aangesloten. De aanwezigheid van een mobiele surveillant en het cameratoezicht heeft immers een preventieve werking op het hele bedrijventerrein en niet alleen voor de aangesloten deelnemers.

Wel kunnen we uit ervaring zeggen dat de pakkans voor een crimineel die inbreekt bij een aangesloten deelnemer groter is dan bij een niet aangesloten deelnemer. Misschien dat hierdoor criminelen dan liever bij een niet aangesloten deelnemer inbreken?

Het inbraakalarm komt direct via de meldkamer binnen bij de cameratoezichtruimte. De mobiele surveillant, die altijd in de buurt is, wordt er meteen heen gestuurd. De directe communicatie met de politie op dat moment zorgt voor een verhoogde pakkans. Ook de registratie van de camerabeelden in de omgeving van het incident levert vaak bruikbare informatie op over het aantal daders, het gebruikte voertuig en de vluchtroute. Niet zelden draagt de registratie van camerabeelden ook achteraf nog bij tot de opsporing en aanhouding van criminelen door de politie.

We doen er alles aan om zoveel mogelijk bedrijven te laten deelnemen. En als er een incident plaatsvindt bij een niet-deelnemer, dan is dat een mooie aanleiding om in gesprek te gaan over een lidmaatschap.

Omdat een veilige werklocatie een belangrijke voorwaarde is voor een goed ondernemersklimaat werkt de SBBA intensief samen met ondernemerskringen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen (KVO-B). In het KVO-B nemen ondernemers, gemeente, politie, beveiligingsbedrijven en de SBBA de verantwoordelijkheid om samen de schouders te zetten onder een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein. Inmiddels zijn al meerdere bedrijventerreinen in het bezit van een certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.

De SBBA is opdrachtgever voor collectieve beveiliging en bewaakt de continuïteit en kwaliteit. Daarnaast is de SBBA het aanspreekpunt voor de deelnemende bedrijven en het uitvoerende beveiligingsbedrijf.

Het beveiligingsbedrijf coördineert het toezicht op bedrijventerreinen vanuit de cameratoezichtruimte. De zichtbare aanwezigheid van camera’s op bedrijventerreinen werkt preventief en kan al veel criminele activiteiten voorkomen. Daarnaast kan de videosurveillant vanuit de toezichtruimte eerder en onopgemerkt verdachte situaties waarnemen en direct de aanwezige mobiele surveillant of politie alarmeren. Hierdoor is ook de repressieve aanpak sterk verbeterd en wordt de pakkans voor criminelen vergroot en de schade voor de ondernemer beperkt.

De gemeente faciliteert een schoon, heel en veilig bedrijventerrein door haar bijdrage te leveren aan het onderhouden van groen, straatverlichting en infrastructuur.

Het aantal bedrijfsinbraken is tussen 2009 en 2014 afgenomen met 33% op de bedrijventerreinen waar de SBBA actief is. Een beter bewijs dat onze inspanningen hun vruchten afwerpen is er niet. Op naar de volgende 67%!

Stel uw vraag

Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.