Skip to content
Gisteren hebben wij, net als u, een brief ontvangen van Le Connecteur over opzegging van de dienstverlening met de SBBA. Wij begrijpen dat u hiervan geschrokken bent, ook wij waren niet op de hoogte van dit schrijven.

Beste SBBA-deelnemer,

Gisteren hebben wij, net als u, een brief ontvangen van Le Connecteur over opzegging van de
dienstverlening met de SBBA. Wij begrijpen dat u hiervan geschrokken bent, ook wij waren niet
op de hoogte van dit schrijven. Met deze brief willen wij u inzicht geven in wat dit nu voor u
betekent en geven wij u een korte uitleg over de situatie. De komende weken zullen wij u
uitgebreider informeren en in de tussentijd kunt u uiteraard bij ons terecht voor vragen.

In het kort

  • Vanaf 2 januari 2024 zal Schipper Security als vaste partner van SBBA de
    dienstverlening uit gaan voeren.
  • Tijdens oud/nieuw en nieuwjaarsdag voert Le Connecteur haar verplichtingen uit.
  • De kosten voor de nieuwe partij lopen via SBBA. Indien u facturen van Le Connecteur
    ontvangt, kunt u dit bij SBBA aangeven.
  • Uiterlijk 5 januari ontvangt u van ons een nieuw schrijven van ons over deze nieuwe
    situatie.

Schipper Security
Vanaf 2 januari 2024 zal Schipper Security als vaste partner van SBBA de dienstverlening uit
gaan voeren. In de afgelopen weken zijn wij meteen op zoek gegaan naar een nieuwe
betrouwbare partner zodat uw veiligheid als lid niet in het geding komt. Wij zullen hen in het
komend schrijven verder aan u voorstellen en de dienstverlening die zij u geven toelichten.
Heeft u vragen over de dienstverlening van Schipper Security dan kunt u contact opnemen met
Gert-Jan van Ginkel via telefoonnummer 06-10093009 of via email [email protected].

Oud/nieuw
Hoewel Le Connecteur haar contract per 31 december 2023 eenzijdig beëindigd, is er ook
sprake van een zorgplicht en een reële opzegtermijn. Hierop hebben wij Le Connecteur
aangesproken. Het lijkt ons dan ook fair de ondernemers niet de dupe te laten zijn van de
extreem krap gestelde opzegtermijn. Vanaf 2 januari 2024 kan, na een volledige overdracht
door Le Connecteur, ook Schipper Security volledig aan de slag voor de deelnemers.

Le Connecteur
Op 18 december 2023 heeft Le Connecteur bij SBBA eenzijdig de dienstverlening beëindigd
per 31 januari 2023. Gezien de korte termijn hebben wij meteen juridisch actie ondernomen,
aangezien twee weken (inclusief feestdagen) erg kort is voor het vinden van een nieuwe partij.
Wij waren nog in contact met Le Connecteur om te kijken of we nog samen door konden of niet.
Inmiddels blijkt dit niet meer mogelijk en is er een nieuwe dienstverlener aangetrokken. Uw
veiligheid is nimmer in het geding geweest. We wilden gezamenlijk met de oplossing naar u
communiceren.

Het klopt, wat Le Connecteur schrijft, dat SBBA-facturen nog niet zijn voldaan omdat daar een
nadere urenverantwoording aan ten grondslag ligt welke tot op heden, na diverse verzoeken,
nog niet is verstrekt. Wij vinden dat wij deze uren transparant moeten kunnen verantwoorden
naar u als deelnemer. Het ontbreekt ons op dit moment aan volledige informatie.

Tot slot en toekomst
Tot slot; wij nemen als SBBA de verantwoordelijkheid om u als Almeerse ondernemers niet in de
kou te laten staan. Wij vinden het betreurenswaardig dat wederom van dienstverlener gewijzigd
gaat worden.

Natuurlijk zijn wij beschikbaar voor verdere toelichting, maar zolang er sprake is van een
juridisch geschil kunnen wij verder niet communiceren over de situatie met Le Connecteur.
Onze focus ligt op het implementeren van een volwaardige, onbezorgde, professionele en
langdurige dienstverlening met onze nieuwe partner Schipper Security.

Heeft u een dringende vraag dan kunt u bellen met René Smit via telefoonnummer
06-28954660, als u een andere vraag heeft kunt u deze mailen naar: [email protected].

Krijgt u vragen van media dan kunt u hen verwijzen naar onze externe woordvoerder Maureen
Veurman, zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-22218932 of [email protected].

Uiterlijk 5 januari 2024 kunt u van ons een nieuw schrijven verwachten over deze nieuwe situatie.

Met vriendelijke groeten,
Namens het gehele bestuur en de Raad van Toezicht SBBA,

Nico Roozen
Salah Assali
Paul Denninghoff Stelling
Brigitte Hulsher
Bas Reimert

Email
LinkedIn
Facebook