Skip to content

Op de meeste bedrijventerreinen in Almere zijn camera’s geplaatst van de SBBA met als doel het bewaken en beveiligen van private eigendommen, terreinen en personen. De camerabeelden worden ‘live’ uitgekeken door een camera observant van 18:00 tot 06:00 uur, 7 dagen per week. Ook als de camera observant niet aanwezig is worden camerabeelden geregistreerd en kunnen incidenten achteraf worden bekeken.

Dit laatste deed zich voor op de Markerkant waar een vrachtauto te enthousiast een bocht maakte en met de achterzijde een geparkeerde auto zwaar beschadigde. Nadat de chauffeur van de vrachtauto de schade had vastgesteld besloot hij geen verdere actie te ondernemen en zijn weg te vervolgen. Nadat de gedupeerde eigenaar van de geparkeerde auto aangifte bij de politie had gedaan kon de SBBA met behulp van de camerabeelden de dader snel achterhalen.

Ook in dit geval heeft het cameratoezicht weer zijn waarde bewezen en is de schade aan de geparkeerde auto door de eigenaar te verhalen en kan de chauffeur van de vrachtauto een proces-verbaal van de politie tegemoet zien.

Bent u nog niet aangesloten bij de SBBA? Wij beveiligen als enige in Almere bedrijventerreinen met cameratoezicht. Wij beschikken over een eigen toezichtruimte welke is ondergebracht bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Almere. Deze korte lijnen maken dat wij razendsnel kunnen alarmeren en opschalen in geval van nood, een inbraak of andere gebeurtenis.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen van deelname aan de collectieve beveiliging! Ook is het mogelijk om uw eigen bedrijfscamera’s aan te sluiten op de toezichtruimte.

Email
LinkedIn
Facebook