Nieuwe inkoopronde collectieve beveiliging

26/11/2016

De SBBA heeft de afgelopen maanden 6 aanbieders van beveiligingsdiensten gevraagd een aanbieding te doen voor de collectieve beveiliging van onze bedrijventerreinen in Almere voor de periode 2017-2019. Drie aanbieders hebben daadwerkelijk aan de SBBA hiervoor een offerte aangeboden. Een selectiecommissie heeft de offertes beoordeeld en er hebben gesprekken met vertegenwoordigers van de beveiligingsbedrijven plaatsgevonden.

Binnenkort zullen alle deelnemers aan de collectieve beveiliging door het bestuur van de SBBA schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de resultaten van deze inkoopronde en de gevolgen voor de collectieve beveiliging.