Waarom is de SBBA in het leven geroepen?

De belangrijkste reden voor de oprichting van de SBBA was destijds de steeds verder toenemende criminaliteit op bedrijventerreinen in Almere. Men realiseerde zich dat veiligheid en beveiliging niet alleen meer een zaak voor de politie of de gemeente was. Een integrale aanpak, waarbij ook bedrijven worden betrokken, is belangrijk. Lees meer over ons