Kan ik de kwaliteit van de beveiliging zelf nog verhogen?

Naast het algemene toezicht door de camera’s van de SBBA die op de bedrijventerreinen staan, kunt u in uw eigen bedrijf een individueel camerasysteem plaatsen. Sluit u deze aan op onze toezichtruimte, dan bekijkt de videosurveillant ook de beelden van uw bedrijf uit. Bij onraad stuurt hij onmiddellijk de mobiele surveillant naar uw bedrijf. Mocht er werkelijk sprake zijn van een inbraak(poging), dan wordt direct de politie gewaarschuwd. Betere beveiliging van uw bedrijf is niet denkbaar!