Hoe ziet de samenwerking tussen SBBA, gemeente Almere, politie en het beveiligingsbedrijf eruit?

De SBBA is opdrachtgever voor collectieve beveiliging en bewaakt de continuïteit en kwaliteit. Daarnaast is de SBBA het aanspreekpunt voor de deelnemende bedrijven en het uitvoerende beveiligingsbedrijf.

Het beveiligingsbedrijf coördineert het toezicht op bedrijventerreinen vanuit de cameratoezichtruimte. De zichtbare aanwezigheid van camera’s op bedrijventerreinen werkt preventief en kan al veel criminele activiteiten voorkomen. Daarnaast kan de videosurveillant vanuit de toezichtruimte eerder en onopgemerkt verdachte situaties waarnemen en direct de aanwezige mobiele surveillant of politie alarmeren. Hierdoor is ook de repressieve aanpak sterk verbeterd en wordt de pakkans voor criminelen vergroot en de schade voor de ondernemer beperkt.
De gemeente faciliteert een schoon, heel en veilig bedrijventerrein door haar bijdrage te leveren aan het onderhouden van groen, straatverlichting en infrastructuur.